LP|FORMA logo
PENB Levně Rychle a Odborně Portfolio Služeb STAVEBNÍ PROJEKTY - REFERENCE Reference STAVEBNÍ PROJEKTY Nová Zelená Úsporám 2014-2020 Data Klienti Kontakt
 
 
IPS Plan s.r.o. | Těšínská 557, Ostrava-Radvanice 71600 t:774.405.840, 774.405.841, m:simonik@lpforma.cz, facebook
 
 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Tvoří nedílnou součást žádosti o vydání úředního rozhodnutí o umístění stavby. Obsah dokumentace, resp. obsah a rozsah podkladů přikládaných k návrhu na vydání územního rozhodnutí, je předepsán dle vyhláškou č.503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření – v příloze č.4 této vyhlášky.

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ URČUJE:

- architektonické a dispoziční řešení stavby

- rozdělění na stavební objekty

- rozlohu staveniště

- napojení na inženýrské sítě

- napojení na komunikace

- ovlivnění okolí stavbou (hluková studie, dopravní studie, znečištění vod, ...)

V dokumentaci stavby jsou uváděny údaje o investorovi, stavbě, odůvodnění stavby a její umístění, podmiňující předpoklady (demolice stávajících objektů, přeložky inženýrských sítí, kácení zeleně ...). Pro dokumentaci je třeba vyhotovit průzkumy (radonový, inženýrsko - geologický …).

Souběžně s tvorbou dokumentace pro územní rozhodnutí se zpravidla v rámci inženýrské činnosti vyřizují vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí….

 
 
 
 
 
projekční práce, projekty, studie, Ostrava, Frýdek-Místek, Opava, Karviná, Olomouc, Poruba, Nový Jičín, Orlová, Bohumín, Hlučín, Studénka, Bílovec, Havířov, Zlín - Projekty pasivních domů