LP|FORMA logo
PENB Levně Rychle a Odborně Portfolio Služeb STAVEBNÍ PROJEKTY - REFERENCE Reference STAVEBNÍ PROJEKTY Nová Zelená Úsporám 2014-2020 Data Klienti Kontakt
 
 
IPS Plan s.r.o. | Těšínská 557, Ostrava-Radvanice 71600 t:774.405.840, 774.405.841, m:simonik@lpforma.cz, facebook
 
 

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Architektonická studie slouží především k upřesnění a ověření záměru investora. Architektonická studie je zhmotnění představ a ideí investora a jejich konfrontace s možnostmi konkrétního prostoru / objektu / pozemku. Umožní investorovi záměr korigovat či prezentovat. 

Je to výchozí podklad pro plánování jakékoli stavební činnosti. Kromě upřesnění a ověření záměru investora může být studie použita jako podklad k projektu pro stavební povolení.

Architektonická studie typicky obsahuje zadání, situaci, shrnutí použitých podkladů, řešení dispozic všech podlaží objektu, kótované výkresy půdorysů a řezů, pohledy, jednoduché hmotové studie, vizualizace.

V obecném pojetí úvaha, pojednání, zamyšlení, názor. V souvislosti s výstavbou je to obvyklé označení dokumentace určitého projektu, která je zpracována ve fázi předinvestiční. Lze rozlišovat studie technicko-ekonomické, dílčí a dále vybrané konkrétní studie jako studie proveditelnosti (Feasibility Study), studie příležitostí (Opportunity Study), studie předběžná (Prefeasibility Study).

 
 
 
 
 
projekční práce, projekty, studie, Ostrava, Frýdek-Místek, Opava, Karviná, Olomouc, Poruba, Nový Jičín, Orlová, Bohumín, Hlučín, Studénka, Bílovec, Havířov, Zlín - Projekty pasivních domů